Startups融資紀錄

 公開群組 - 創投商學院 - 6 成員
請輸入驗證碼
Reload Image
謝謝你的意見
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
Prenetics再融資3億 阿里參股 (2017.10.18 信報) 基因測試醫療保健公司Prenetics完成B輪融資,獲海闊天空創投基金與阿里巴巴創投基金牽頭投資4000萬美元(約3.12億港元)。 Prenetics行政總裁楊聖武表示,融資所得將用於提升設施、潛在收購,以增聘人手等,希望在未來3至6個月,把工 程師團隊由現時的20多人增加五成至40多人。 現時Prenetics已和...閱覽更多
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
Joe Sze
閱覽更多